Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Znajdź nas na Facebook-u!

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Pocieszycielki strapionych

Modlitwa wspólna dnia 09.04.2021 o godzinie 22.15 a w pozostałe dni tygodnia indywidualna.

Pomódlmy się o Miłosierdzie Boże dla wszystkich ludzi oddalonych od Boga i ich nawrócenie, aby poznali największy przymiot Stwórcy i umieli być za niego wdzięczni.Boże Miłosierdzie - Wydawnictwo św. Stanisława BM 1. Tomasz – moderator
 2. Andrzej
 3. Asia
 4. Waldemar
 5. Darek
 6. Dorota
 7. Judyta
 8. Ks. Stanisław
 9. Ks. Zbigniew
 10. Lucyna
 11. Zdzisław
 12. Stanisław