Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Niepokalanego poczęcia Maryi

27.11.2022 Modlitwa na ten tydzień.

Pomódlmy się aby świat doświadczył pokoju, BOŻEGO POKOJU.


  1. Marianna – moderator
  2. Andrzej +
  3. Iwona
  4. Eugeniusz