Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Znajdź nas na Facebook-u!

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Różaniec

W naszej internetowej wspólnocie odmawiając tajemnice Internetowego Żywego Różańca podzielmy się na Róże Różańcowe w zależności od pierwszej litery naszego nazwiska.

W każdym tygodniu będziemy odmawiać inną tajemnicę w intencjach Papieskich , „Modlitwy tygodniowej” i każdej intencji zamieszczanej na naszym portalu.

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec!

–  (Jan Paweł II 7.X.1981r. na pierwszej audiencji po zamachu)


A

Tajemnica Chwalebna
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maryjo, proś swojego Syna, by umocnił nasze kroki na Jego ścieżkach, abyśmy nigdy z nich nie zeszli, ale wiernie trwali przy Nim, w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu.

Tajemnica Chwalebna - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

B

Tajemnica Chwalebna
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Maryjo, proś za nami, by Twój Syn nauczył nas słyszeć głos Jego prośby o naszą pomoc, wypowiadany przez człowieka i jego ludzkie biedy. Byśmy nie zapomnieli słów Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili" (Mt 25,40).

Tajemnica Chwalebna - Wniebowstąpienie Pana Jezusa

C Ć

Tajemnica Chwalebna
Zesłanie Ducha Świętego
Maryjo, wybłagaj nam u swego Syna, by zesłał moc Ducha Świętego i na nas, abyśmy tu i teraz, w swoim życiu, umieli pełnić Jego polecenie: "Będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).

Tajemnica Chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego

D

Tajemnica Chwalebna
Wniebowzięcie Maryi do Nieba
Maryjo, wielkie rzeczy uczynią Ci Wszechmogący, bo byłaś Mu wierna i całkowicie oddana. Upraszaj nam, Matko, łaskę wierności i oddania Bogu w naszym życiu.

Tajemnica Chwalebna - Wniebowzięcie Maryi do Nieba

E F

Tajemnica Chwalebna
Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi
Maryjo, nasza Matko i Królowo, Królowo różańca świetego, Królowo Polski, Królowo świata, prowadź nas bezpiecznie do swojego Syna. Amen.

Tajemnica Chwalebna - Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

G

Tajemnica Radosna
Zwiastowanie Maryi, że jest Matką Syna Bożego
Wspieraj nas, Maryjo, abyśmy i my umieli podejmować Boże wezwania i świadomie współpracować w dziele zbawiania świata. Dla nikogo z nas nie ma piękniejszej drogi życia, jak potwierdzać każdego dnia swoją wolę wypełniania planów Bożych.

Tajemnica Radosna - Zwiastowanie Maryi, że jest Matką Syna Bożego

H

Tajemnica Radosna
Nawiedzenie Świętej Elżbiety
Maryjo, naucz nas nieść ludziom prawdziwą pomoc, jakiej w danej chwili najbardziej potrzebują, oraz Boży pokój. Potrafimy to zadanie spełniać wtedy, gdy o każdym z nas można będzie powiedzieć: "pełen czy pełna łaski", jak Elżbieta rzekła o Maryi.

Tajemnica Radosna - Nawiedzenie Świętej Elżbiety

I J

Tajemnica Radosna
Narodzenie Pana Jezusa
Maryjo, rodząca światu Zbawiciela, naucz nas nieustannie rozpoznawać w naszym życiu Boga i przyjmować Go zawsze, gdy do nas przychodzi.

Tajemnica Radosna - Narodzenie Pana Jezusa

K

Tajemnica Radosna
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Maryjo, której duszę miał przeniknąć miecz boleści, ucz nas poznawać prawdę o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, by zawsze pozostawał światłem rozjaśniającym mroki naszego myślenia i pojmowania życia; by nigdy nie stał się dla nas znakiem sprzeciwu.

Tajemnica Radosna - Ofiarowanie Jezusa w świątyni

L Ł

Tajemnica Radosna
Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w piśmie
Maryjo, pomagaj nam zawsze, ilekroć zagubimy w życiu Chrystusa, byśmy wiedzieli, gdzie Go szukać, byśmy mogli ponownie się z Nim spotkać i zaprosić Go znowu do naszej codzienności.

Tajemnica Radosna - Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w piśmie

M

Tajemnica Światla
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Maryjo, pomóż nam zrozumieć, ze przyjmując chrzest Janowy, Jezus wszedł jeszcze pełniej w nasz ludzki świat, naznaczony grzechem, ażeby go z grzechu wyzwolić.

Tajemnica Światla - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

N

Tajemnica Światła
Objawienie Siebie na weselu w Kanie
Maryjo, przez swoją prośbę ukazałaś, że nie jest Ci obojętny ludzki niepokój, a Jezus przez jej spełnienie dowiódł, iż jest gotów zaradzać takźe potrzebom przyziemnym, aby otworzyć ludzkie oczy na prawdę wiary. Chrystus w Kanie objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Pomóż, Matko, byśmy i my całym sercem uwierzyli.

Tajemnica Światła - Objawienie Siebie na weselu w Kanie

O

Tajemnica światła
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Maryjo, wesprzyj nas, by Chrystusowe wezwanie do nawrócenia i pójęcia za Nim pozostawało dla nas zawsze aktualne i zobowiązujące nasze sumienia. Byśmy szli przez trudy życia, nawracając się i wierząc w Ewangelię.

Tajemnica światła - Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

P

Tajemnica światła
Przemienienie na górze Tabor
Maryjo, dopomóż, by nikomu z nas nie zabrakło świadomości, kim jest Jezus Chrystus, zwłaszcza podczas trudnej próby życiowej. Byśmy także nigdy nie zapomnieli słów Ojca: "Jego słuchajcie".

Tajemnica światła - Przemienienie na górze Tabor

R

Tajemnica światła
Ustanowienie Eucharystii
Maryjo, to dla nas Twój Syn pozostał w eucharystycznych postaciach, byśmy siś Nim karmili i zdobywali moc potrzebną na czas ziemskiego pielgrzymowania. Naucz nas wielbiś Jezusa w Eucharystii, doświadczań, jak bardzo nas umiłował.

Tajemnica światła - Ustanowienie Eucharystii

S Ś

Tajemnica Bolesna
Modlitwa pana Jezusa w Ogrójcu
Maryjo, przyczyń się za nami, abyśmy i my nauczyli się przyjmować we wszystkim wolę Ojca. Tylko tak bowiem dokonuje się zbawienie świata i nasze własne.

Tajemnica Bolesna - Modlitwa pana Jezusa w Ogrójcu

T U

Tajemnica Bolesna
Biczowanie Pana Jezusa
Jezu cierpiący i Maryjo, któraś współcierpiała, przepraszam za to, że zgadzam się niekiedy na zło wyrządzane bliźnim i na ich cierpienie, tłumacząc sobie, że w ten sposób mogę osiągnąć większe dobro i coś w ogóle ocalić. Przepraszam za moje Piłatowe umywanie rąk.

Tajemnica Bolesna - Biczowanie Pana Jezusa

W

Tajemnica Bolesna
Ukoronowanie Pana Jezusa cierniową koroną
Maryjo, pomóż nam zrozumieć i doświadczyć w sercu, że Jezus i tylko On przynosi światu prawdę i nadzieję wiecznego życia.

Tajemnica Bolesna - Ukoronowanie Pana Jezusa cierniową koroną

Z

Tajemnica Bolesna
Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
Maryjo, bądź przy mnie, gdy staję wobec wyzwania, jakie stało się udziałem Szymona z Cyreny i Weroniki, by choć odrobinę ulgi i pomocy okazał mojemu bliźniemu. Bo to przecież oznaczają słowa: "Niech Mnie naśladuje".

Tajemnica Bolesna - Dźwiganie krzyża przez  Pana Jezusa

Ź Ż

Tajemnica Bolesna
Śmierć Pana Jezusa
Maryjo, wstaw się za mną, by wydarzenia z Kalwarii nauczyły mnie przebaczania oraz miłości do Twojego Syna i Ciebie, Jego i mojej Matki. Będą przy mnie w ostatniej godzinie, abym oddał swego ducha Ojcu w cieniu Jezusowego krzyża, żebym i ja mógł usłyszeć słowa nadziei: "będziesz ze Mną w raju".

Tajemnica Bolesna - Śmierć Pana Jezusa