Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Znajdź nas na Facebook-u!

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Ogłoszenia

02.03.2021

Z przykrością informuję o odejściu naszego brata wspólnotowego Andrzeja Mitury który zmarł 26.02.2021 z powodu Covid 19

Jego pogrzeb odbędzie się w Dąbrowicy koło Lublina w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny dnia 03.03.2021 o godzinie 12.00


01.11.2020
Wczoraj dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o śmierci drogiego i nieodżałowanego ks. Infułata Zbigniewa Staszkiewicza. Był cudownym duszpasterzem, najstarszym w Archidiecezji Lubelskiej. Zmarł w wieku 96 lat. Ksiądz Zbigniew Staszkiewicz urodził się 11 października 1924 roku. Był żołnierzem AK. Dzielnie uczestniczył w akcji “Burza”. Duchowym opiekunem ks. Zbigniewa Staszkiewicza był Kardynał Adam Sapieha. W młodości przyjaźnił się z ks. Karolem Wojtyłą i ks. Władysławem Korniłowiczem. Otrzymał wyjątkową łaskę uzdrowienia za wstawiennictwem Św. Ojca Pio. Ks. Zbigniew Staszkiewicz był opiekunem duchowym wspólnoty modlitewnej „Modlitwa serca”. Każdego wspierał modlitwą, ciepłym słowem i służył pomocą w różnych sytuacjach. Bardzo chętnie użyczał swojego mieszkania, które służyło jako miejsce spotkań wspólnoty. Był otwarty na drugiego człowieka. Życiorys ks. Zbigniewa Staszkiewicza jest bardzo ciekawy i mógłby posłużyć za scenariusz do filmu. SPOCZYWAJ W POKOJU WIECZNYM
Ostatni wywiad z księdzem