Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Modlitwa w intentencji małżeństw


Krucjata Modlitw w Intencji Małżeństw Zagrożonych Rozbiciem

Krucjata ta ma na celu ratowanie zagrożonych rozbiciem sakramentalnych związków małżeńskich. Przystępujący do niej zobowiązuję się do codziennej modlitwy w ciągu 6 miesięcy w intencji jednego zagrożonego małżeństwa.

PODJĘTE ZOBOWIĄZANIA:


A OTO MODLITWA CODZIENNA W INTENCJI MAŁŻEŃSTWA ZAGROŻONEGO ROZBICIEM:

Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny, proszę Cię obdarz cudem przemiany małżeństwo zagrożone rozbiciem. Przemień urazy w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, smutek w radość, oddalenie w bliskość. Oby w tym małżeństwie objawiła się Twoja Boska miłość i Twoja chwała. Maryjo i Józefie – święci małżonkowie, wstawiajcie się za tymi, którzy ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Niech ich rodzina stanie się prawdziwym środowiskiem miłości i życia. Amen.


Krucjata Modlitw w Intencji Małżeństw Zagrożonych Rozbiciem

WIERNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKA