Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Koronka do Miłosierdzia Bożego


2010-06-19: Opaszmy świat Koronką do Miłosierdzia Bożego


Zwracam się do braci i sióstr naszej wspólnoty mieszkających w różnych częściach świata o codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15 (3pm) – godzinie śmierci Pańskiej. Zgodnie ze słowami św. S Faustyny. Idea nasza ma na celu opasać (otoczyć) świat Koronką do Miłosierdzia Bożego, to znaczy, aby była odmawiana o wyznaczonej godzinie 15 w każdej strefie czasowej, czyli w każdym zakątku świata. Módlmy się wzajemnie. Informujmy o intencji i powstawaniu wspólnot lokalnych. Módlmy się w intencji całej wspólnoty „Modlitwa Serca”, pokoju na świecie z myślą o tworzeniu lepszego świata, przepojonego Duchem Ewangelii. Prosimy jednocześnie o przesyłanie intencji wspólnot lokalnych, rodzinnych i indywidualnych celem wspólnej modlitwy zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa „Jeżeli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają …” Mt 18,19


koronka do miłosierdzia bożego

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Na początku:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego


O Boże wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarb litości nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym.

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może? Największy przymiocie Boga wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego.