Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Statut wspólnoty


Statut internetowej wspólnoty modlitewnej Maryi Niepokalanej

„Modlitwa Serca”

w służbie Apostolstwa modlitwy


§1

 1. Wspólnota modlitewna „Modlitwa Serca”, zwana w dalszej części Statutu „wspólnotą”, jest wspólnotą osób pragnących pozostawać w duchowej łączności trwając na modlitwie we wspólnych intencjach.’
 2. Założycielem internetowej wspólnoty modlitewnej Maryi Niepokalanej „Modlitwa Serca” w służbie Apostolstwa modlitwy jest Marek Pomałecki parafianin parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku, dlatego proboszcz tej parafii jest z urzędu opiekunem duchowym tego Dzieła.
 3. Siedzibą Wspólnoty jest miasto Świdnik położone w archidiecezji lubelskiej.
 4. Członkowie Wspólnoty utrzymują ze sobą kontakt za pomocą strony internetowej https://www.modlitwaserca.org. Forma elektroniczna nie przeszkadza kontaktom osobistym członków wspólnoty, które uważa się za dobre i pożyteczne. Wspólnota zachęca do osobistej modlitwy wspólnotowej.

§2

 1. Celem Wspólnoty jest trwanie jej członków na modlitwie wznoszonej do Boga w łączności z Matką Najświętszą i całym Kościołem.
 2. Członkowie wspólnoty wypraszają Miłosierdzie Boże w intencjach zgłoszonych na portalu internetowym: intencjach osobistych, za ojczyznę, za Kościół Święty, w intencjach papieskich i za wszystkie palące problemy, z którymi zmaga się świat.
 3. Wspólna modlitwa służy umocnieniu formacji duchowej i religijnej członków Wspólnoty.

§3

Duchowość Wspólnoty koncentruje się na następujących formach:

 1. Modlitwie, w skupieniu złączonej z modlitwą Pana Jezusa w Ogrójcu oraz ciągłym jej ćwiczeniu przez praktykę medytacji Sulpicjańskiej lub innych świętych,
 2. Ufności w Miłosierdzie Boże, jako głównej sile wspólnej modlitwy wyrażonej w Koronce do Miłosierdzia Bożego,
 3. Pobożności Eucharystycznej, przez pełny udział w Mszy Świętej w której podczas czytania modlitwy wiernych, dołączamy duchowo wszystkie nasze wspólnotowe modlitwy,
 4. Ciągłym poszukiwaniu tego, co dobre i czynieniu dobra w życiu własnym, w swojej rodzinie i środowisku,
 5. W miarę możliwości podjęciu „duchowej adopcji dziecka poczętego” poprzez odmawianie odpowiedniej modlitwy dostępnej na stronie internetowej Wspólnoty,
 6. życiu Słowem Bożym przez Jego czytanie i rozważanie.

§4

Zalecenia na spotkania grup modlitewnych.

 1. Msza Święta z Brewiarzową Liturgią Godzin; Jutrznią lub Nieszporami.
 2. Rozważanie Słowa Bożego.
 3. Modlitwa różańcowa.
 4. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 5. Modlitwa związana z okresem roku liturgicznego.
 6. Wspólna agapa.