Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Modlitwa tygodniowa

03.07.2022 Modlitwa na ten tydzień.

Pomódlmy się za dobrosąsiedzkie relacje i łaskę rozeznania dla nas wszystkich, że każdy z nich jest darem od Boga.