Wspólnota Modlitwena Maryi Niepokalanej Modlitwa Serca

 wersja polskaenglish version


Obecnie zapisanych osób: 1905

Wspólnota modlitewna Niepokalanej "MODLITWA SERCA"
w odniesieniu do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

"Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźniemu, nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim; pierwszy-czyn, drugi-słowo, trzeci-modlitwa."
Słowa Jezusa do św. Siostry Faustyny (Dz.742)
Dodaj intencję

Sortuj malejąco od

O wewnętrzny pokój, bez leków, chorob
     Edyta, 22-06-2019, 20:37

O dobre, zyczliwe relacje wśród dzieci
     Edyta, 22-06-2019, 20:35

W intencji trudnej zaistniałej sytuacji, o Boże błogosławieństwo dla naszych biednych, znekanych rodzin. W intencji pokoju w Nas i naszych rodzinach.
     Edyta, 22-06-2019, 20:35

Boże proszę o opiekę nad naszymi rodzinami chroń od złego.
     mama, 21-06-2019, 11:37

Za wstawiennictwem Matki Bożej proszę o zdrowie, bezpieczną podróż, opiekę od zła, miłosierdzie nad naszymi grzechami i błogosławieństwo Pana Boga we wszystkich sprawach. Amen
     Jan, 19-06-2019, 13:24

Renuka de Silva 63 A 1 Kudakapola Północna Ja-Ela Sri Lanka Drogi ks. Ojcze, piszę ten list i jestem 54-letnią matką katolicką. Od 20 lat zmagam się z gorszymi problemami rodzinnymi. Jestem żonaty od 27 lat i zmagam się z tymi 20 latami z ogromną trudnością. Mój mąż jest katolikiem i ma niechciane sprawy z każdą kobietą od 19 lat. Odłożył mnie na bok na rok. Śpię sama. Jest niewierny i nie dba o mnie. Z powodu moich 2 synów noszę wszystkie brzemiona. Od wielu lat mój mąż jest bardzo zły. Moi rodzice nie mogą przychodzić do naszego domu, aby mnie zobaczyć. Znoszę te wszystkie kłopoty dwóm dzieciom. Mroczne czary i zaklęcia zrobiły dla mnie mój mąż. Nie mam dość pieniędzy na gospodarstwo domowe. Często wołam do Jezusa. Mój mąż ma na imię Bonifacy Perera. Mój mąż ma trzech niewiernych rodzeństwa, którzy są niewolnikami pieniędzy mojego męża i chcą, żeby mój mąż rozwodził się ze mną. Czekają, aż umrę. Mieszkam w tym domu jak pokojówka. Gotuję cały czas i nie mam odpoczynku, żeby robić inną pracę. O 4.30 wstaję. Nie chodzę do kościoła przez wiele dni. Zawsze płaczę do Jezusa. Modlę się o rozwiązanie mojego problemu. Jestem teraz chory. Cierpię na cukrzycę, stłuszczenie wątroby, nerki Protineuria i ból stawów. Od 2 miesięcy co tydzień dostaję gorączki. Lekarze nie potrafią określić, co jest przyczyną gorączki. Proszę, módlcie się, abym uzdrowił się z tej gorączki. kiedy możesz, wyślij mi różaniec błogosławiony. Mam wiele trudności, aby kupić różaniec. Będę ci wdzięczny. Wyślij mi odpowiedź na moją pocztę. Dziękuję. jestem
     Renuka, 19-06-2019, 13:22

Renuka de Silva 63 A 1 Kudakapola North Ja-Ela Sri Lanka Dear Rev.Father, I write this letter and I am a 54 years old Catholic mother. I am struggling with a worse family trouble since 20 years. I'm Married since 27years and I'm struggling these 20 years with lot of hardship. My husband is a Catholic, and he has unwanted affairs with every woman since 19 years. He put me aside for a year now. I'm sleeping alone. He Is unfaithful and doesn't care about me. Because of my 2 sons i bear all the Burdens. For many years now, my husband is very bad. My parents are not allowed to come to our house to see me. I endure all these troubles for the two children.Lot of Witchcraft and Charms has done for me by my Husband . I do not get enough Money for household .I often cry out to Jesus. My husband's name is Boniface Perera. My husband has three unfaithful siblings who are slaves to my husband's money and They want that my husband divorcing me. They are waiting till i die. I live in this house like a Maid.I am cooking all the time and have no rest to do other work.At 4.30 am, I get up. I do not go to church many days. I'm always crying to Jesus. I pray for a solution to my problem. I'm sick now. I am suffering with Diabetes ,Fatty Liver disease , kidney Protineuria and Arthritis Pain.I am getting fever every week since 2 Months.The Doctors cant identifiy what is the reason for the Fever.Please pray for me to get Healing from this Fever.Please when you can please send me a Blessed Rosary .I have lot of difficulties to buy a Rosary .I will be thankful to you. Send me a reply to my mail.Thank you .God bless you. I am
     Renuka, 17-06-2019, 16:18

W intencji Bogu wiadomego Kapłana i jego parafian oraz o podjęcie dobrej decyzji przez Bogu wiadomą osobę
     ., 17-06-2019, 11:54

Proszę o wspólną modlitwę w intencji córki aby obrobiła swoją pracę.Jezu Ufam Tobie
     mama, 17-06-2019, 04:46

Za naszą ojczyznę o zakończenie waśni Polsko-Polskiej. O budowanie jedności i zgody opartej na szacunku do drugiego człowieka. O wzmocnienie wartości chrześcijańskich w życiu społecznym i odważnego jej wyznawania.
     marek, 14-06-2019, 10:55

W intencji szczęśliwej wycieczki i obfitych duchowych i integracyjnych owoców dla Bogu wiadomych dzieci
     Tata, 10-06-2019, 19:43

o Boże miłosierdzie dla umierających, grzeszników
     Edyta, 10-06-2019, 08:16

o Boże błogosławieństwo dla Agaty, jej rodziny, ich budowy; w intencji wizyty mamy, Krystiana u lekarza; o Boże błogosławieństwo dla naszych wakacji, żeby dobry Bóg ochronił nas przed złem; o pomoc dla Mai, Rafała, Edyty, calej rodziny
     Edyta, 10-06-2019, 08:16

Proszę o modlitwę za rozwiązanie problemów finansowych w mojej rodzinie.
     anonim , 10-06-2019, 07:13

W intencji Janusza, aby prawdziwie pokochał swojego syna Jakuba i okazał mu tę ojcowską miłość z troską i czułością. O łaskę dobrej spowiedzi, nawrócenie i przemianę życia dla Janusza. O dar pojednania ze wszystkimi, których skrzywdził.
     Iwona, 09-06-2019, 23:00

W intencji uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz nauczycieli którzy te oceny chcą im postawić. Przyjdź Duchu Święty.
     nauczyciel, 04-06-2019, 11:49

W intencji Bogu wiadomej.
     ., 04-06-2019, 11:20

Błagam o pomoc Boże chroń naszą rodzinę
     matka, 04-06-2019, 03:23

Proszę o nawrócenie w mojej rodzinie,o przymnożenie nam wiary i o przemianę naszych serc.jezu ufam Tobie.
     Maria, 03-06-2019, 07:11

Panie Jezu,proszę dla mnie o spokój wewnętrzny, o wyzwolenie od nieustannych lęków,o rozeznanie co mam robić i mówić w relacjach z moimi synami którzy są tak daleko od Ciebie.Jezu ufam Tobie
     Hanka, 03-06-2019, 06:36

proszę o cud macierzyństwa dla Ani
     Katarzyna, 31-05-2019, 14:23

BŁAGAM O CUD, O POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE MOICH PROBLEMÓW, ZWŁASZCZA FINANSOWYCH I ZDROWOTNYCH I W PRACY. O SIŁĘ DO ŻYCIA I CHĘĆ DO ŻYCIA ORAZ ZDROWIE KTÓRE PRZEZ TO PODUPADA CORAZ BARDZIEJ, PROSZĘ O SPOKOJNE I GODNE ŻYCIE. BOŻE ODMIEŃ MÓJ LOS NA LEPSZY I SPOKOJNY. PROSZĘ O CODZIENNĄ MODLITWĘ W MOICH SPRAWACH, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO oraz o ZDROWIE DLA MNIE RODZICÓW I DZIECI.
     Katarzyna, 31-05-2019, 14:23

Panie Jezu, mój Ojcze , proszę o Dary i owoce Ducha św dla Joasi , o cud zdrowia , aby była szczęśliwą żoną i mamą , aby w życiu osobistym i zawodowym się poukładało, nie pozwól jej skrzywdzić .
     mama, 30-05-2019, 23:04

Panie Jezu, całym sercem jak tylko potrafię proszę Cię nie pozwól Joasi krzywdzić , poniżać , nie doceniać w pracy, ona tak cierpi z tego powodu, proszę o spokój wewnętrzny i psychiczny , o jej zdrowie, proszę , prowadż ją przez życie
     mama, 30-05-2019, 23:04

Boże błagam o pomoc
     Halina, 25-05-2019, 10:09

W intencji rozeznania sprawy Bogu wiadomej.
     ., 23-05-2019, 06:27

Przez wstawiennictwo Wszystkich Świętych Kościoła w Polsce i na Świecie módlmy się o zwycięstwo w nadchodzących wyborach do Europarlamentu ludzi wiary, sumienia i prawego myślenia by zastopowana została degradacja sumień i wiary w Polsce Europie i na świecie. Módlmy się również za kościół w Polsce by potrafił stanąć w prawdzie i powrócił do serca Ewangelii.
     Roman, 23-05-2019, 06:26

Za pokój w naszym pięknym kraju i na świecie. Modlę się o dar Ducha Świętego aby nasi rodacy w najbliższych wyborach kierowali się rozsądkiem i miłością i postawili kres zakusom szatana skradającego się do naszego życia poprzez wybory strasznych osób.
     Janusz, 22-05-2019, 18:33

Boże Miłosierny miej w opiece swojego wiernego sługę i przyjaciela Roberta, Janusz, walczy z ciężką chorobą. Uzdrów go Panie siłą swojego miłosierdzia. I spraw aby wrócił zdrów do swoich bliskich.
     Janusz, 22-05-2019, 18:33

Proszę o modlitwę dla Kacpra o potrzebne łaski
     babcia , 22-05-2019, 04:12

Panie Jezu, dziękuję i proszę o łaski Tobie wiadome
     Czcielka Serca Pana Jezusa i Matki Bożej, 20-05-2019, 13:14

Panie Jezu,dziękuję i błagam o dary Ducha św. i potrzebne łaski dla Joanny, szczęśliwe powroty do domu, o siłę , moc radości, mądrość w każdej podjętej decyzji , mówieniu, zachowaniu w pracy, w życiu, spokój wewnętrzny i psychiczny, wiarę i układanie życia z Bogiem.
     mama, 20-05-2019, 13:10

Bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego syna i jego relacji z rówieśnikami, trudnego okresu dojrzewania. Proszę o porozumienie w rodzinie, nawrócenie. Proszę pomóż Panie w pracy i wyrwij moją siostrę i jej rodzinę z sideł świadków jehowy. Bóg zapłać.
     Agnieszka, 20-05-2019, 05:40

Proszę o modlitwę dla Joanny i Tomasza o dar rodzicielstwa.
     Joanna, 18-05-2019, 06:11

Temat: PD: Przekazane od Ania I Romek Kazańscy: Otrzymałam od ks Witolda PROSBA:"Prosze o szturhh modlitewny przez najblizsze 48 godzin Prosba o modlitwe za dzieci Marysi Krawczyk - Ziolkowskiej, ktore sa chore na sepse. Niestety najmlodszy trzymiesieczny Tymek zmarl w piatek. Szymek i Piotrus . 2 i 4 latka sa w szpitalu i walcza o zycie... Poproscie kogo mozecie o modlitwe... "
     ., 16-05-2019, 18:53

Proszę o dobrą śmierć i niebo dla Szymona.
     Ludwika, 15-05-2019, 20:22

Boże błagam o pomoc dla naszej rodziny.Jezu Ufam Tobie
     Halina, 15-05-2019, 04:04

O szczęśliwą operację dla Krystiana, powrót do zdrowia i miłość oraz spokoj w domu rodzinnym. O Boże Błogosławieństwo dla naszych rodzin.
     Edyta, 12-05-2019, 20:48

W sprawie Bogu wiadomej
     ., 12-05-2019, 19:32

Boże blagam o laskę zdrowia psychicznego dla mojego męża, jest coraz gorzej. Jezu Ufam Tobie
     żona, 10-05-2019, 10:49

Maryjo, Sw Jozefie prosze o dobra prace i godziwe wynagrodzenie, mam smieciowy kontrakt od lat, ale teraz jest mozliwosc stalego zatrudnienia, nie wiem kiedy podejma decyzje, prosze o Wasza pomoc bo ja nie mam nikogo
     Wiesia, 09-05-2019, 21:50

O uzdrowienie z Bogu wiadomych dolegliwości. O szczęśliwa wycieczkę dla Marii i jej klasy bezpieczną podróż i dobry czas wypoczynku i zwiedzanie. O rozwagę dla kierowcy i opiekunów.
     Tata, 09-05-2019, 20:21

O rozwiązanie trudnej sprawy Natalii oraz przemianę serc Teresy, Iwony Katarzyny i Pawła
     ., 08-05-2019, 13:33

Proszę o modlitwę za 3-miesięczną Martynkę która jest w szpitalu i lekarze mają trudności w zdjagnoziwaniu przyczyn dolegliwości dziecka...
     rodzice , 08-05-2019, 07:36

O powrót do zdrowia Mai, żeby nikt się nie zarazil, szczególnie mała Lila i Krystianek, o powrót do zdrowia chorych w rodzinie.
     Edyta, 03-05-2019, 07:41

Boże proszę o łaskę pokonania trudności ,które napotykam na mej drodze życia.Jezu Ufam Tobie
     Halina, 02-05-2019, 12:55

Panie Jezu Milosierny prosze o laske uzdrowienia oraz potrzebne laski do jej pokonywania dla leszka .Aniolowie miejcie go w swojej opiece.
     Asia, 01-05-2019, 23:52

Panie Jezu Milosierny modle sie i prosze ;o laske uzdrowienia z choroby nowotworowej oraz potrzebne laski do jej pokonywania dla leszka
     Asia, 01-05-2019, 23:52

Panie Jezu Milosierny prosze o nawrocenie i wiare dla Igora i spraw by stal sie wrarzliwszy ,czuly na potrzeby swojego ciezko chorego ojca.Duchu Swiety obdarz go jasnoscia umyslu ,wrazliwoscia cierpliwoscia czuloscia,wyrozumialoscia spokojem przy chorym ojcu.Bog zaplac.
     Joanna, 01-05-2019, 23:46

Panie Jezu Milosierny prosze o nawrocenie i wiare dla Igora i spraw by stal sie wrarzliwszy na potrzeby swojego ciezko chorego ojca .Duchu Swiety obdarz go jasnoscia umyslu ,wrazliwoscia cierpliwoscia ,wyrozumialoscia spokojem przy chorym ojcu.Bog zaplac.
     Joanna, 01-05-2019, 23:46« Aktualne | « Poprzednie | od 0 - do 50 | Następne »

Dodaj intencję


skocz do góry

 wersja polskaenglish version

Kontakt osobisty, sprawy pilne: ms.marek@interia.pl

© modlitwaserca.org

Najlepsze katolickie strony   STRONY BOGA KOCHAJĄCYCH   JEZUS   topAPOSTO? - ranking stron chrześcija?skich  .