Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota "MODLITWA SERCA" w szkole Jezusa i Maryi

Wspólnota Wspólnota

Modlitwa Serca
www.ModlitwaSerca.org

Dodaj modlitwę

Jezu Chryste ratuj Polskę

Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz. - Zbawicielu rodzaju ludzkiego ulituj się nad Polską -ześlij Ducha Świętego na Naród nasz .

Data wpisu: 08-05-2022, 10:32, Propozycję modlitwy złożyła: Barbara

MODLITWA ZA NASZĄ OJCZYZNĘ

MÓDLMY SIĘ ZA NASZĄ KOCHANĄ OJCZYZNĘ -O MIŁOŚĆ I ZGODĘ W RODZINACH

Data wpisu: 03-05-2022, 13:09, Propozycję modlitwy złożyła: Barbara

Maryjo wysłuchaj nasze wołanie .

Módlmy się o pokój na Naszej Europie -Maryjo chroń Polskę

Data wpisu: 29-04-2022, 13:31, Propozycję modlitwy złożyła: Barbara

Tygodniowa

Prośmy. Boga. przez. Niepokalane. Serce Maryi aby. Opatrzność. Boża. czuwała nad całym naszym Narodem w tych niespokojnych czasach. Święta Rodzino z Nazaretu Jezu, Maryjo, Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Data wpisu: 02-01-2022, 15:29, Propozycję modlitwy złożyła: Lidia

AKT ZAWIERZENIA

"Z wielką radością informuję całą wspólnotę, że dnia 15.02.2012 o 10.00 w Lublinie odbyła się Msza Święta z zawierzeniem Panu Bogu i Matce Bożej naszej wspólnoty. Mszę świętą celebrował Ks. Zbigniew Staszkiewicz, jeden z opiekunów duchowych.Podaję tekst zawierzenia jaki był przez wszystkich odczytany, co również zalecam do odczytania pozostałym członkom wspólnoty.""Niepokalana Służebnico Pańska, Święta Boża Rodzicielko, Królowo nasza, bądź naszą Orędowniczką i Przewodniczką u Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Oto całkowicie oddajemy się Tobie w macierzyńską opiekę. Spraw, abyśmy ukazywali Go ludziom przez dobry przykład i głęboką gorliwość w dążeniu do Królestwa Niebieskiego.Niepokalana Służebnico Pańska, Święta Boża Rodzicielko, Królowo nasza, uczyń z nas uczniów na podobieństwo Swego Syna, mocą Ducha Świętego na Chwałę Boga Ojca.Wstawiaj się za nami w każdy czas do Boga w Trójcy Jedynego: Ojca, i Syna, i Ducha Świętego wraz z naszymi patronami: św. Janem Apostołem, św. o. Maksymilianem Kolbe, św. s. Faustyną, św. o. Pio, bł. ks. Jerzym Popiełuszko i bł. papieżem Janem Pawłem II.Amen. """

Data wpisu: 25-02-2012, 12:16, Propozycję modlitwy złożył:

PODZIĘKOWANIE

Dziękuję wszystkim tak licznie wstępujących do wspólnoty jak i wspierających modlitwą, że pomimo natłoku codziennych zajęć znajdujecie czas, aby poświęcić go drugiemu człowiekowi. Miło mi jest poinformować, że wspierają nas osoby z dwudziestu czterech państw – POLSKI, KANADY, USA, LITWY, FRANCJI, NIEMIEC, UKRAINY, ANGLII, MALEZJI, HISZPANII, SZWECJI, BELGI, LUXEMBURGU, IRLANDII, CZECH, AUSTRII, WŁOCH, FINLANDII, HOLANDII, NORWEGI, NOWEJ ZELANDII, DOMINIKANY i AUSTRALII. Są też namacalne dowody siły naszej modlitwy w postaci uzdrowień. Życzę dalszej wytrwałości w modlitwie. Przy okazji proszę o składanie propozycji modlitwy tygodniowej na skrzynkę ms.marek@interia.pl Na wasze ręce składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!

Data wpisu: 16-08-2011, 12:16, Propozycję modlitwy złożył:

Opaszmy świat Koronką do Miłosierdzia Bożego

"Zwracam się do braci i sióstr naszej wspólnoty mieszkających w różnych częściach świata o codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15 (3pm) – godzinie śmierci Pańskiej. Zgodnie ze słowami św. S Faustyny. Idea nasza ma na celu opasać (otoczyć) świat Koronką do Miłosierdzia Bożego, to znaczy, aby była odmawiana o wyznaczonej godzinie 15 w każdej strefie czasowej, czyli w każdym zakątku świata. Módlmy się wzajemnie. Informujmy o intencji i powstawaniu wspólnot lokalnych. Módlmy się w intencji całej wspólnoty „Modlitwa Serca”, pokoju na świecie z myślą o tworzeniu lepszego świata, przepojonego Duchem Ewangelii. Prosimy jednocześnie o przesyłanie intencji wspólnot lokalnych, rodzinnych i indywidualnych celem wspólnej modlitwy zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa ""Jeżeli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają ..."" Mt 18,19KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGONa początku:Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...Na dużych paciorkach (1 raz):Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.Na małych paciorkach (10 razy):Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.Na zakończenie (3 razy):Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem."

Data wpisu: 19-06-2010, 12:16, Propozycję modlitwy złożył:

Msza Święta Wieczysta

"Chcę przekazać radosną wiadomość dla całej wspólnoty. Od stycznia 2010r. będą odprawiane Msze Święte Wieczyste u Misjonarzy Krwi Chrystusa w intencji ""Błogosławieństwa Bożego we wszystkich intencjach wspólnoty Modlitwa Serca"". Msze Święte będą odprawiane ( 12 razy dziennie ) do momentu kiedy będą istniały zakony misjonarzy."

Data wpisu: 17-01-2010, 12:16, Propozycję modlitwy złożył:

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.Kardynał Stefan WyszyńskiPo tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu (J.13,35:)

Data wpisu: 10-04-2006, 12:16, Propozycję modlitwy złożył:

PROŚMY BOGA SERCEM

"Sama zaś modlitwa jest powstawaniem w naszym sercu po kolei pobożnych uczuć wobec Boga: samoupokorzenia, oddania, dziękczynienia, uwielbienia, przebaczenia, gorliwego wypadania do stóp, skruchy, uległości wobec woli Bożej itd. Powinniśmy wkładać całą naszą troskę w to, by podczas naszych modlitw te i tym podobne uczucia wypełniały naszą duszę, aby-gdy język odmawia modlitwy lub ucho słucha, a ciało bije pokłony-serce nie było puste, lecz by zabarwiało je jakieś uczucie skierowane do Boga. Kiedy te uczucia są obecne-wówczas jest to modlitwa, a kiedy ich nie ma-jeszcze nie. ""Słowa o modlitwie"" Św. Teofan Rekluz""Odmawianie modlitw może być dla nas sprawą jak najbardziej zwyczajną, nie można jednak uważać, że nie wymaga przygotowania. [...]. Przystępując więc do odmawiania modlitw rano lub wieczorem, postój, posiedź lub pochodż trochę, starając się w tym czasie otrzeźwić swoją myśl, odrywając ją od wszelkich spraw i przedmiotów ziemskich. Następnie zastanów się, kim jest Ten, do którego zwracasz się w modlitwie, oraz kim jesteś ty, mający rozpocząć teraz owo wołanie doń - i wzbudź w duszy odpowiednie usposobienie, stając przed Bogiem w sercu z pokorą i nabożną bojaźnią. Całe przygotowanie polega na tym jednym - stanąć przed Bogiem z czcią - jest to jakby mało, ale nie o małym znaczeniu. W ten sposób kładzie się fundament modlitwy dobry zaś początek - to już połowa sprawy."" ""Słowa o modlitwie"" Św. Teofan Rekluz"

Data wpisu: 01-09-2005, 12:16, Propozycję modlitwy złożył:

Skupienie - Bardzo ważny element modlitwy

„O początkujących w modlitwie wewnętrznej można powiedzieć, że są podobni do ludzi ciągnących wodę ze studni, co jak mówiłam, wielkie im sprawia utrudzenie. Potrzeba im biedzić się ze zmysłami, aby je trzymać w skupieni, a ponieważ zwykły błąkać się samopas, jest to praca niemała. Potrzeba im przyuczać się powoli do umartwienia przyrodzonej chęci widzenia i słyszenia wszystkiego, a w godzinach modlitwy rzeczywiście już powściągać się od widzenia i słyszenia rzeczy zewnętrznych, usuwając się na samotność i w skupieniu rozpamiętywując przeszłe życie swoje. [...]. Powinni usilnie przykładać się do rozmyślania o życiu Chrystusa Pana, a rozmyślanie to jest także utrudzeniem dla umysłu. [...]. Powtarzam więc raz jeszcze tę przestrogę (i nie zaszkodzi powtarzać ją jak najczęściej): kto zaczął przykładać się do modlitwy wewnętrznej niech się o to nie troszczy, ani się smuci, gdy dozna na niej oschłości, niepokoju i roztargnienia myśli jeśli pragnie nabyć swobody ducha i nie żyć w ciągłym udręczeniu , niech nasamprzód nie lęka się krzyża: wówczas przekona się jak słodko i skutecznie Pan dopomaga do noszenia go, jakie zadowolenie uczuje w sobie i jak wszystko będzie mu się obracało w duchowy pożytek”.Fragmenty pierwszej książki św. Teresy od Jezusa - „Księga Życia”.